Úvodní / Co je to MLM?
Vyberte si

Co je MLM - Multi-level marketing?

Co je multi-level marketing?
Multi-level marketing (víceúrovňový marketing - MLM), jinými slovy také network marketing (síťový marketing), je systém, který dává dohromady dvě marketingové strategie - přímý marketing a franchising.

Multi-level marketing (MLM) je nejrozšířenější formou odměňování distributorů v přímém prodeji. Tato marketingová strategie, na rozdíl od tzv. single-level marketingu je založena na tom, že prodejci (distributoři) nejsou odměňováni pouze za výrobky, které osobně prodají, ale získávají i podíl z prodejů uskutečněných jinými prodejci, které do systému přivedli.

Výrobce nebo dodavatel zboží či služeb vytváří dodavatelské podmínky pro samostatné podnikání svých distributorů. Ti na základě toho mohou zprostředkovat příležitost stát se distributory dalším lidem, a tak vzniká víceúrovňová (multi-level) odběratelská struktura (síť). Většina distributorů buduje svou síť především na základě doporučení lidem ve svém okolí.

Jako první využila MLM roku 1940 v USA firma Nutrilite (původní název California Vitamins). Tu v roce 1972 koupila firma Amway, která se mimo jiné v roce 1979 zasadila o definici legální podoby MLM. Tato definice se stala v mnohých státech základem pro vymezení podmínek zákonem.

MLM je založen na osobním neboli přímém prodeji zboží a služeb. Nejvhodnějším produktem z hlediska MLM jsou výrobky, které mají speciální vlastnosti (specializace, vysoká kvalita apod.), protože prodej takového zboží obvykle vyžaduje osobní přístup a vysvětlení produktu zákazníkovi.

MLM je nejmodernější systém obchodu, který umožňuje tok zboží od výrobce k zákazníkovi přes nejmenší možný počet míst. Eliminují se tak náklady na dopravu, skladování, provoz a reklamu, což se pak příznivě odráží na ceně produktu.

Oceňování v MLM.
Lidé v MLM systému jsou placeni za svůj osobní obchodní obrat a obrat své obchodní skupiny. To znamená, že v tomto systému není podstatná kvantita lidí v týmu, ale jejich kvalita!

Každý distributor by měl výrobky, které nabízí, také používat, protože jedině tak dokáže klientovi předat vlastní zkušenosti. Distributor by měl být chodící reklamou výrobků, které nabízí. Pokud to tak není, jeho cesta k úspěchu v takové firmě skončí dříve, než začala, protože prostě není důvěryhodný, pokud obchoduje s něčím, čemu sám nevěří.
Systém MLM je spravedlivý a otevřený pro všechny. Všichni lidé mají stejné šance uspět a záleží pouze na schopnostech a nasazení každého jednotlivce, jakých výsledků dosáhne.

Pro koho je MLM systém vhodný?
Tento systém je vhodný je pro všechny! Dává šanci lidem i s nízkými příjmy, aby si rozjeli své vlastní svobodné podnikání, aniž by měli velký vstupní kapitál či nutně středoškolské či vysokoškolské vzdělání.
MLM není strašák, ale příležitost! Každý může uspět, pokud je ochoten učit se nové věci, poskytovat špičkovou službu svým klientům a členům týmu a zároveň růst jako člověk.

Někdy bývá síťový marketing také označován jako letadlo nebo pyramida. Je v tom nějaký rozdíl?
Ano je - systém „letadlo neboli pyramidová hra“ je nelegální, podvodný, dlouhodobě neudržitelný obchodní model, v němž je výdělek závislý na přivedení dalších účastníků do schématu. Ti platí relativně vysoké vstupní poplatky, aniž by za ně cokoliv dostali. Typické pro letadlo je, že nemá produkt, či má produkt velmi pochybné kvality.

Síťový marketing nebo-li MLM je legální, moderní a dlouhodobě udržitelný systém. Má jasně definovaný marketingový plán, lidé od začátku vědí, za co jsou placeni, jaké odměny, bonusy a kariérní postup mohou získat. Obchoduje se s konkrétními produkty, které jsou většinou velmi dobré kvality. Distributor nemůže v tomto systému dělat dlouhodobě neetickou práci a podvody na své klienty, protože pak logicky nemá žádnou klientelu a nemá z čeho budovat svůj tým.

V MLM zkrátka neexistují tradiční mezičlánky jako jsou například velkoobchod, maloobchod nebo reklama. Část ušetřených peněz pak dostane distributor a zbytek a zbytek může být využit na zkvalitnění a snížení ceny produktu.
Multi-level marketing je jednoduchý a transparentní systém, který při správném nastavení výrazně šetří nejen peníze. Ušetřené peníze se hlavně rozdělí mezi zákazníky, distributory a výrobce, navíc se může každý bez omezení zapojit.

Texty podléhají autorským právům. Je zakázáno kopírovat jakékoliv texty bez souhlasu majitele.
Copyright © Jitka Kopincová

© 2013 - Portál o zdraví, , tel.: +420 608 848 090
Cogito - tvorba stránek | xhtml | css       Je zakázáno kopírovat jakékoliv texty bez souhlasu majitele. Copyright © JK